• Veiligheid

  Veilig werken op hoogte

  Dit is een blended training die kennis, bewustwording en vaardigheden behandelt om veilig te kunnen werken bij situaties met hoogteverschillen. Je leert hoe je valbeveiliging op een juiste manier gebruikt.
   
  Blended training
  Taal: Nederlands en Engels
  Informatie: website HSE

  BowTie & Barrier Management

  Uitgebreide cursus over de Bow-Tie methode en het toepassen van implementatie strategieën in je organisatie.
   
   
   
  Blended training
  Taal: Engels
  Informatie: website Bergwerff

  Basic safety and risk management

  Werknemers krijgen inzicht en basiskennis over hoe om te gaan met veiligheid op de werkvloer, weten de beschikbare tools te vinden en te gebruiken en risicomanagement toe te passen.
   
   
   
  Taal: Engels
  Informatie: website Top
 • COSHH Awareness

  Deze cursus geeft inzicht in wat gevaarlijke stoffen zijn, hoe daar op de juiste wijze mee om te gaan en op te slaan en welke beschermingsmiddelen je moet gebruiken.
   
   
  Taal: Engels
  Informatie via Knowdis

  Confined Spaces

  De cursus Confined spaces gaat over de risico's van het werken in besloten ruimtes, procedurele en technische controle en de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
   
  Taal: Engels
  Informatie via Knowdis

  Manual Handling

  Deze cursus behandelt de risico's van tillen en dragen, veel voorkomende klachten, het inschatten van risico's en de te volgen procedures.
   
   
  Taal: Engels
  Informatie via Knowdis

  Hand-Arm Vibration Awareness

  Wat is Hand-Arm Vibratie Syndroom en wat zijn de risico's.
  Hoe beschermen we onszelf en anderen tegen de gevolgen.
   
   
  Taal: Engels
  Informatie via Knowdis
 • Digitale veiligheid

  Bewustzijn informatieveiligheid

  In de Awareness cursus komen de belangrijkste onderdelen aan bod waar de medewerker zelf invloed op heeft.
  Door zich bewust te zijn van de risico's en met een aantal simpele regels, wordt bijgedragen aan de informatieveiligheid van de organisatie.
   
  Taal: Nederlands
  Informatie via Knowdis

  Ransomware

  De verdiepingsmodule Ransomware maakt medewerkers alert op gevaren, vertelt wat te doen wanneer je besmet bent en vooral ook hoe dit te voorkomen.
   
  Deze module is gratis voor iedereen die de basismodule Awareness heeft gevolgd.
   
  Taal: Nederlands
  Informatie via Knowdis
 • Transport

  AEO bewustzijn

  In deze cursus vertellen we over de internationale handel, de Europese Unie en de Douane. We behandelen verschillende soorten aangiften en specifieke bepalingen van de AEO. Tot slot bekijken we een aantal ongewenste situaties en risico's.
   
  Taal: Nederlands
  Informatie: Octant

  IMDG Code

  De IMDG Code cursussen behandelen alle verplichte onderwerpen en worden afgesloten met een certificaat.
   
  Er zijn verschillende IMDG Code cursussen beschikbaar: Basis, functiespecifiek en Advanced.
   
  Taal: Engels
  Informatie: imdg-trainingen

  Medewerker Luchtvracht

  De herhalingscursus Medewerker Luchtvracht behandelt beveiliging luchtvracht, het wettelijk kader, terrorisme en de organisatie van terrorismebestrijding.
   
   
   
  Taal: Nederlands
  Informatie: website Paco
 • Omgaan met agressie

  Omgaan met agressie

  Deze e-learning met film-voorbeelden leert je het herkennen en beïnvloeden van drie vormen van agressie en een dynamische benadering in het omgaan met agressie.
   
  Taal: Nederlands
  Informatie: Sirius

  Omgaan met agressie

  Aan de hand van videofragmenten met voorbeelden en meerdere vragen over de beelden behandelen we verschillende soorten gedrag.
  Uw protocollen kunnen op maat in de cursus worden toegevoegd.
   
  Taal: Nederlands
  Informatie: Span

  Omgaan met agressie spel

  In het ‘spel’ geven deelnemers steeds aan geven of een bepaald gedrag rood/ geel of groen gedrag is en wat ze zelf zouden doen; zelf oplossen, informeren, alarmeren of melden. Daarna wordt steeds de actie volgens het protocol getoond.
   
  Taal: Nederlands
  Informatie via Knowdis
 • Algemeen

  Omgevingswet

  Deze cursus geeft inzicht in de Omgevingswet op hoofdlijnen, de verbetering en vernieuwing die de wet brengt en welke verandering dat vraagt aan de organisatie en aan jou!
   
  Met film en spel-scenario's leren hoe je omgaat met de nieuwe wet.
   
  Taal: Nederlands
  Informatie: Sirius

  Basiscursus WOR

  De e-learning neemt je mee naar de letter én de geest van de WOR.

  De modules leren je alles over installeren en faciliteren van de OR (module A), de rechten van de OR (module B) en de bijzondere bepalingen medezeggenschap (module C).

   

  Taal: Nederlands

  Informatie: Woronline

  Direct naar de webshop van Woronline

  CIAM Assetmanagement

  Volwaardige voorbereiding op het “IAM Certificate in Asset Management” examen.
   
  Deze cursus kan als geheel zelfstandige voorbereiding worden gebruikt of als onderdeel van een blended training.
   
   
  Taal: Nederlands en Engels
  Informatie: website IES BV

  Legionellapreventie

  De legionella wetgeving is uitgebreid en relatief complex.
   
  Daarom zijn twee praktische e-learning cursussen ontwikkeld; voor locatiebeheerders en voor medewerkers.
   
   
  Taal: Nederlands
  Informatie: website Drost
  Direct naar de webshop van Drost
 • Crisisbeheersing

  Basiskennis crisisbeheersing

  Deze e-learning geeft crisisteamleden inzicht in welke crisissituaties (disbalansen) er kunnen zijn, wanneer op- en afschalen noodzakelijk wordt en welke knelpunten en acties zich aandienen.
   
  Er wordt gewerkt met een diversiteit aan casussen.
   
   
  Taal: Nederlands
  Informatie: Veilig in Beeld

  Basisvaardigheden loggers

  Door oefeningen ontstaat inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden van de crisisteamleden.
  Specifieke aandachtspunten voor de ondersteuner (logger/plotter): welke valkuilen doen zich voor; hoe dient een succesvol crisisoverleg te verlopen en welke randvoorwaarden zijn daarbij essentieel.
   
  Taal: Nederlands
  Informatie: Veilig in Beeld

  Evacuatie assistent

  Om je rol als medewerker bij een ontruiming (evacuatie assistent) te kunnen vervullen, is het van belang je veilig te voelen, veilig te zijn en veilig te kunnen handelen.
  Je moet weten wat er van je verwacht wordt voordat een acute situatie zich voordoet, en wat te doen bij een acute situatie.
   
  Taal: Nederlands
  Informatie: Veilig in Beeld

  BHV basiskennis

  Een effectieve BHV-organisatie met getrainde hulpverleners is essentieel om zeer snel te kunnen ingrijpen bij gebeurtenissen als verwondingen, brand, explosie of emissie van gevaarlijke stoffen.
   
  Wat is een calamiteit, taken BHV-organisatie en de belangrijkste aandachtspunten.
   
  Taal: Nederlands
  Informatie: Veilig in Beeld
 • Etiquette

  Zakelijke etiquette

  In de zakenwereld moeten goede manieren, correct gedrag, respect en aandacht voor je opdrachtgever vanzelfsprekend zijn – en dat komt behalve de relatie ook je eigen zelfvertrouwen ten goede.
  Als je weet hoe het hoort, kun je je helemaal concentreren op een zakelijk gesprek.
   
  Taal: Nederlands

  (Internationaal) Solliciteren

  U krijgt schrijftips voor een overtuigende en opvallende brief, we helpen bij het voorbereiden van een sollicitatiegesprek en we behandelen de eigentijdse interview-etiquette.
   
  Ook internationaal solliciteren komt in deze cursus aan bod, met diverse tips per land.
   
  Taal: Nederlands

  Internationaal zakendoen

  Heeft u een zakelijke of formele afspraak met een Duitse relatie?
  Bent u voor zaken in China?
   
  Voor een optimale interculturele omgang en communicatie, is de motivatie om met mensen uit een andere cultuur in contact te komen en elkaar goed te kunnen begrijpen, een absolute voorwaarde.
   
  Taal: Nederlands
 • Diversiteit en Inclusiviteit

  Diversiquette staat voor Diversiteit, Inclusiviteit en Etiquette.
  Met deze cursus word je je bewust van culturele verschillen en leer je omgaan met mensen met een andere achtergrond; in het dagelijks leven maar bijvoorbeeld ook bij internationaal solliciteren of zakendoen.
   
  Taal: Nederlands

  Tafelmanieren

  Nog steeds heeft tafelen een sociale functie. We eten aan tafel met ons gezin, met familie, met vrienden en met zakenrelaties.
   

  Van de functie en volgorde van bestek en glazen tot aan speechen, toosten en proosten.

   
  Taal: Nederlands

  Communicatie

  Door goed te communiceren kun je er voor zorgen dat het werk soepel verloopt.
   
  Deze e-learning behandelt de volgende onderwerpen: telefoonetiquette, sociale-media etiquette, netwerken, vergaderen op afstand en presenteren.
   
   
  Taal: Nederlands

  Lesprogramma Diversiquette

  ‘Diversiquette’ is een lesprogramma voor het MBO dat regels, gebruiken en gewoonten presenteert voor dagelijkse, zakelijke en internationale omgang met gasten, klanten, collega’s en medestudenten.
  Het programma sluit aan bij de MBO Keuzedelen Internationaal I, II en III.
   
  Taal: Nederlands of Engels
 • Onderhandelen

  Offertes tot een deal brengen

  In deze training leer je om toegevoegde waarde te verkopen, deze via een duidelijke route met de klant te bespreken en de deal te scoren, waarbij het onnodig weggeven van concessies kan worden vermeden.
   
  Taal: Nederlands
  Informatie: Dealclosers

  Beloond worden voor meerwerk

  In deze training leer je de additionele uren, die gemaakt zijn binnen de klant-opdracht, 100% vergoed te krijgen waardoor de uiteindelijke winstgevendheid van de opdracht verhoogd wordt.
   
   
  Taal: Nederlands
  Informatie: Dealclosers

  Onderhandelen BASIS

  In deze training leer je ontdekken wanneer onderhandelen niet meer te vermijden is en om deze dan via een vooraf bepaalde route tot een win-win te brengen met een goed eindresultaat tot gevolg.
  Geen onnodige concessies meer.
   
  Taal: Nederlands
  Informatie: Dealclosers

  Onderhandelen VERVOLG

  In deze training leer je succesvolle onderhandelingen te voeren met professionele inkopers en de 17 verschillende onderhandelings-tactieken te overwinnen. Met een goed eindresultaat voor beide partijen tot gevolg.
   
  Taal: Nederlands
  Informatie: Dealclosers