• Image sequence

    Laat afbeeldingen in de juiste volorde zetten. Van een proces, een gebeurtenis of historisch.

    In dit voorbeeld zijn de fasen van een proces weergegeven, die de deelnemer in de juiste volgorde moet slepen.

     

    Dit is een goede manier om content te verankeren.