• Voorbeeld grafische weergave resultaten van interactieve elementen

    De getoonde gegevens zijn geaggregeerd en bevatten geen persoonlijke gegevens. Ze geven op een directe en toegankelijke manier inzicht in het aantal pogingen en scorepercentages en daarmee in de kwaliteit van de oefeningen. Je analyseert in een mum van tijd of de vragen en de uitleg duidelijk zijn en of ze aansluiten bij de stof die de deelnemer ziet in de cursus.

    De weergave ververst zichzelf bij elke interactie. 

    Er zijn verschillende grafieken mogelijk, afhankelijk van het soort element dat ingzet is; hier twee voorbeelden van multiple-choice vragen.

    Hier voorbeelden van wel/niet bekeken of aangeklikte elementen.

    Voorbeelden van algemeen gebruik van een element en van een aantal open antwoorden.