• > Blended learning <

  Kosten besparen en kwaliteit verhogen door een combinatie van online en offline leren

  broken image

  Wat is een blended cursus?

  De term blended learning wordt op allerlei manieren ingevuld. In basis staat Blended learning voor niets anders dan een combinatie van offline leren en online leren.

   

  De weg naar het maken van blended cursussen kan een veelheid aan methoden en leermiddelen bevatten. Offline leren kan klassikaal zijn, maar ook 1-op-1 en zelfs schriftelijk. Online leren kan e-learning zijn, maar ook losse video's of online tekst, een webinar (live of opgenomen), social learning, enz.

  Een aantal vormen zijn een mix; live online lesgeven is uiteraard 'online', maar komt wel heel erg overeen met klassikaal lesgeven (vaste tijd, meerdere deelnemers, zie onder bij voor- en nadelen). Een webinar dat live gegeven wordt ook, terwijl later een opgenomen webinar kijken al wat minder klassikaal wordt.

  Uitgangspunten: kosten en effectiviteit

  De uitgangspunten voor het maken van blended cursussen zijn enerzijds het verlagen van kosten en anderzijds het verhogen van de effectiviteit (kwaliteit van de training).

   

  Trainersuren zijn relatief duur, deelnemers naar theorie laten luisteren in een klaslokaal is dan ook onnodig kostbaar. Dat geldt voor de aanbieder van trainingen, maar ook voor de opdrachtgever betekent het onnodig verloren arbeidsuren en verblijfskosten.

   

  De kwaliteit van een training wordt verhoogd door theorie voorafgaand aan de klassikale bijeenkomsten aan te bieden (en eventueel te toetsen). Dan begint elke deelnemer met hetzelfde minimale kennisniveau en hoeft er geen inhaalslag gedaan te worden.

  Zie de afbeeldingen hieronder.

   

  Dat kan natuurlijk schriftelijk, maar de praktijk leert dat lang niet alle deelnemers dat doen en dan kun je als trainer alsnog vooraan beginnen. En daar worden de deelnemers die zich wel hebben voorbereid ook niet blij van.

   

  Meestal kan dan het aantal klassikale dagdelen verlaagd worden, maar er zijn ook voorbeelden waar de klassikale tijd dan juist gebruikt wordt om een verdieping te geven.

  broken image

  Alleen klassikaal leren, eventueel met schriftelijke voorbereiding

  broken image

  Blended cursus met online voorbereiding

  Welke leervormen zet je in?

  De situatie, de doelgroep, het onderwerp en economische afwegingen bepalen welke (combinatie van) leervormen het beste resultaat oplevert; voor een deelnemer, een werkgever (vaak opdrachtgever) en de aanbieder van de training. Het onderwerp kan zich goed lenen voor bepaalde vormen van online leren, terwijl de doelgroep voor die training daar juist minder geschikt voor is. Bij elke situatie moet je de voor- en nadelen voor de verschillende partijen afwegen en een keuze maken.

   

  We beginnen met het bekijken van de voor- en de nadelen van beide leervormen. We gaan hier uit van twee vormen; volledig klassikaal en e-learning, voor mix-vormen zoals een webinar hangt het dan af van de exacte manier waarop je die aanbiedt

  Voordelen klassikaal leren

  • Direct contact trainer-deelnemer; de trainer kan ter plekke controleren hoe zijn verhaal valt en daarop inspelen
  • Flexibiliteit inhoud; wanneer nodig kan een vraag beantwoord worden of een ander voorbeeld worden gegeven.
  • Het trainen van vaardigheden is veel makkelijker
  • Aan- of afwezigheid van deelnemers is 100% duidelijk
  Nadelen klassikaal leren
  • Het tempo in een klas is vaak dat van de langzaamste deelnemer, elke deelnemer moet het antwoord op elke vraag aanhoren
  • Als deelnemers zich schriftelijk moesten voorbereiden maar een aantal dat verzuimd heeft, zal een inhaalslag gemaakt moeten worden
  • Als er theorie in de training zit, is dat vaak een monoloog van een trainer
  • Het tempo zal in elk geval niet sneller zijn dan dat waarin de trainer kan vertellen
  • Het eventuele naslagwerk is meestal niet zo uitgebreid als wat er in de training verteld wordt
  • Een deelnemer die de training mist, door ziekte o.i.d., haalt die niet zo makkelijk meer in
  • Trainersuren zijn vaak relatief kostbaar, en er zijn overige kosten zoals verblijf en eten en drinken

  Voordelen online leren

  • Deelnemers kunnen de stof bekijken en terugkijken in hun eigen tempo, ook (veel) later naderhand
  • Gemiddeld leren mensen via e-learning twee keer zo snel (lezen gaat sneller dan vertellen, soms is een deel van de stof al bekend, geen onnodige vragen)
  • Deelnemers kunnen de training volgen wanneer het uitkomt, stoppen en later weer verdergaan
  • Een eventuele voorbereiding kan gecontroleerd worden middels toetsing
  • De cursus is uniform, niet afhankelijk van de invulling van meerdere trainers
  • De uitvoeringskosten (van e-learning) zijn relatief laag (er zijn natuurlijk wel ontwikkelingskosten, die worden bij klassikaal leren vaak vergeten)
  • Geen reis- en verblijfskosten

  Nadelen online leren

  • Het is veel moeilijker om ter plekke aan te voelen hoe de stof overkomt bij de cursist (daarom: vooraf testen)
  • On-the-spot andere dan gebruikte voorbeelden aanhalen kan bijna niet
  • Vragen van deelnemers kunnen niet direct beantwoord worden
  • Het is niet 100% gegarandeerd te controleren of de juiste persoon de cursus volgt en een toets doet

  Een aantal voordelen hoeft niet altijd op te gaan en een aantal nadelen zijn tot op zekere hoogte op te vangen, zoals het instellen van een vragenuurtje of het kunnen stellen van vragen per mail. Per situatie zal je bekijken wat de beste aanpak is.

  Onderwerp / content

  Een training is bedoeld om een deelnemer vaardigheden en/of kennis bij te brengen. Vaardigheden zullen over het algemeen offline worden aangeleerd; het gevoel van een heftruck besturen of een persoon reanimeren zal een cursist toch moeten ervaren.

   

  Maar bijna elke training of opleiding bevat wel een deel theorie (kennis), dat online kan worden geleerd. Zelfs bij het moeten leren van vaardigheden, kan door een blended cursus met online voorbereiding met instructies en video de offline leertijd flink verkort worden.

   

  In hoeverre theorie online kan worden aangeboden hangt ook af van de doelgroep.

  Voorbeeld vaardigheden

  Een goed voorbeeld is EHBO en leren reanimeren. Ooit was volledig klassikaal leren de norm; een particulier ging 10-12 avonden naar het buurthuis, voorbereid als het goed was door het lezen van het Oranje Kruis boekje.

  De e-learning EHBO bevat uiteraard de stof van het boekje, aangevuld met stap-voor-stap video-instructies. Op die manier kan de cursist het hele proces al visualiseren en blijkt 1 praktijkavond voldoende te zijn om de vaardigheid te verankeren.

  Doelgroep

  Er zijn vele soorten mensen met verschillende voorkeuren bij het leren. Vaststellen wie de doelgroep is en daar je aanbod op afstemmen is erg belangrijk.

  • Een deel heeft te maken met opleidingsniveau, al geldt dat niet altijd. Mensen met een lager opleidingsniveau lezen vaak minder makkelijk en dan is luisteren naar iemand makkelijker.
  • Karakters verschillen; de een heeft minder geduld, een ander vindt persoonlijk contact belangrijk.
  • Achtergrond; mensen die in hun beroep gewend zijn meer te moeten lezen leren makkelijker online. Dat kan een administratief beroep zijn, maar net zo goed een technisch beroep.
  • Voorkennis; is de materie helemaal nieuw, of is het deels herhaling? 

  Situatie

  De omstandigheden kunnen meespelen bij de afweging:

  • Kunnen deelnemers überhaupt naar een bijeenkomst komen? Bijvoorbeeld bij personeel op schepen.
  • Zijn er veel individuele aanvragen; dan kan het praktisch lastig worden klassikaal te trainen.
  • Wat is je eigen bereik; kan een trainer de deelnemers wel bereiken, bijvoorbeeld bij internationaal verspreide deelnemers.
  En natuurlijk wanneer er een gezondheidscrisis speelt, zoals tijdens de Covid-19 beperkingen.

  Economische afwegingen

  Deze zijn met name van toepassing voor de aanbieder en de opdrachtgever.

   

  De opdrachtgever kan met een blended cursus productie-uren en reis- en verblijfskosten besparen. En eventueel op de trainingsprijs, als de aanbieder dat toestaat (zie ook het onderwerp Pricing).

   

  Voor de aanbieder geldt dat met een blended cursus maken bespaard KAN worden op de uitvoeringskosten. Een deel theorie aanbieden via online leren kan een aantal klassikale dagdelen vervangen. Daar staan uiteraard de ontwikkelingskosten tegenover, maar die hoeven tegenwoordig niet meer zo hoog te zijn.

   

  Dan zijn er nog andere commerciële mogelijkheden, bijvoorbeeld het bieden van een naslagwerk of een abonnement, wanneer er regelmatig wijzigingen in de content zijn. Hier kun je meer over lezen in het onderwerp Commerciële toepassingen.

  Voorbeeld IES Asset Management

  IES biedt een 5-daagse training Assetmanagement en kreeg steeds meer verzoeken van klanten om, liefst in die 5 dagen zonder extra kosten, bedrijfseigen onderwerpen te behandelen.

  Door de cursus blended te maken, in 5 modules gekoppeld aan de lesdagen, heeft IES meer tijd voor trainers gecreëerd waarin dit goed kan.

 • Heb je vragen? Wil je een advies over de beste keuze voor jouw organisatie?

  Bel ons voor een gratis adviesgesprek! 010 - 8421 340